Vexilologie

 

Zaobírám se především navrhováním vlajek (praporů - dle terminologie užívané před schválením v dubnu 2004) měst a obcí, ale i vlajek či praporů osobních či firemních. Veškeré návrhy jsou vypracovány nebo převedeny do digitální vektorové formy.

Snažím se být nápomocen s identifikací vlajek či praporů. Nabízím taktéž poradenství pro filmové štáby či divadelní výpravy, výzdoby interiérů, historické či šermířské spolky.

Zde jsou bližší podrobnosti:
Komunální symbolika
Osobní vlajky

Vexilologie ("vlajkoznalství") je pomocná věda historická  zabývající se historií a symbolikou vlajek, praporů a standart a pravidly navrhování nových státních vlajek. Název dostala koncem 50. let 20. století a pochází z latinského "vexillum" - vlajka. Odlišnost vlajek, praporů a erbů, si však údajně mnozí badatelé uvědomovali již ve dvacátých a třicátých letech 20. století a napsali o nich hodně podnětných publikací. Mnohé údaje v nich obsažené byly upřesňovány, řada domněnek však stále platí.

(Zdroj : Wikipedia)