Osobní, rodové, rodinné a ostatní znaky
(včetně osobních, rodových a rodinných vlajek)

Uvádím zde jen příklady na kterých jsem se podílel. Mimo toho provádím také vyhledání či překreslení znaků stávajících
ať již českých či z ciziny píši posudky a blasony (popisy) na znaky.
K osobním (rodovým či rodinným) znakům jsem samozřejmě schopen navrhnout i osobní (rodové či rodinné) vlajky.

Veškeré zde prezentované návrhy a vyobrazení jsou zmenšeny což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití". Nezobrazuji vše zejména desítky dotazů
a žádostí o pomoc, které mi každý měsíc přijdou nejen e-mailem, a které se snažím všechny zodpovědět.
 

Rok 2024

 

Rok 2023

Osobní znak barbory Laštovky Doleželové

Znak rodiny Karla Dvořáka

Znak rodiny Pavla Pospíšila

Osobní znak Josefa Koláře

Osobní znak Lubora Válka

Znak rodiny Jana Jelínka

Osobní znak a pečetidlo Tomáše Timofeje Turka

Znak rodiny Lajsků

Znak a štít rodiny Hlávků

Znak rodiny Holíků

Znak novomanželů Hájkových

Osobní znak Pavla Navrátila

Osobní vlajka Zdeňka Mariancia

Znak rodiny Varhaníků

Rok 2022

Znak rodiny Sonnenscheinů

Znak a vlajka rodiny Hofmannů ze Skelné

Osobní znak Daniela Papšíka

Osobní znak Jiřího Kotzota

Osobní znak Zdeňka Mariancia

Znak a štít rodiny Jana Mlčáka

Osobní znak a vlajka Petra Hluchníka

Osobní znak Marka Görgese

Znak rodiny Radotínských

Rok 2021

Znak rodu Marka Jestřabíka

Znak a pečeť rodiny Stanislava Mrštíka

Osobní znak Josefa Zajíčka

Znak a vlajka rodiny Josefa Janoše

Osobní znak Radka Jelínka

Znak rodiny Tomáše Petra

Vykreslení osobního znaku pro Stanislava Pence

Osobní znak Romany Recové

Osobní znak Evy Havlenové

Osobní znak Libora Ekslera ze Žerotic

Znak rodiny Kolaříků

Osobní znak Edvarda Lanze

Znak rodu Pavlíčků

Osobní znak Rostislava Imlaufa

Osobní znak Jiřiny Berkové - rod Polanských

Osobní znak Josefa Berky

Osobní znak Petra Sedláčka

Znak rodu Josefa Mitáše

Znak rodu Winklerů

Znak a štít rodiny Zdeňka Davida

Osobní znak Zdeňka Růty

Znak rodiny Ondřeje Černého

Rok 2020

Osobní znak Josefa Kudrny

Znak a pečetidlo rodiny Lukáše Horáka

Úprava kněžského znaku faráře Jozefa Kankary

Osobní znak Martiny Doudové na Martinském mlýně

Osobní znak Jiřího Szeligy

Znak rodiny Havrlantů na Starosedlském Hrádku

Znak a štít rodiny Aleše Wollmutha

Znak a vlajka rodiny Břetislava Nováka

Znak a vlajka rodiny Rathouských

Osobní znak Marka Ponczy

Znak rodiny Maršíků

Osobní znak Lukáše Lebdušky

Osobní znak, vlajka, razítko a pečetidlo Lubomíra Hajného

Znak manželů Koukolových Eq.V.

Osobní znak Petra Haupta

Znak rodiny Šimků

Znak manželů Hronovských Eq.V.

Rok 2019

Osobní znak Petra Fanty Eq.V.

Osobní znak Jany Kasanové Eq.V.

Osobní znak Adély Stránské

Osobní znak Riany Viery Stránské

Osobní znak a vlajka Karla Bulvy

Osobní znak Petra Skorkovského

Osobní znak Ondřeje Sýkory

Osobní znak a vlajka Jiřího Vojíka

Osobní znak Zdenka Fialy

Osobní znak, vlajka, razítko a pečetidlo Petra Matuška

Osobní znak Jiřího Smrže

Osobní znak Vojtěcha Bureše

Osobní znak Dušana Poláška

Osobní znak Michala Hozáka

Osobní znak Romana Valenty Eq.V.

Rok 2018

Osobní znak Ludmily Honzkové Eq.V.

Osobní znak Romana Zapletala Eq.V.

Osobní znak Zdenky Valů Eq.V.

Osobní znak Libora Paši Eq.V.

Znak rodiny Aleše Janocha

Osobní znak Ivany Niangové Eq.V.

Osobní znak Rudolfa Zesche Eq.V.

Osobní znak Zdenky Krajcovic Eq.V.

Osobní znak Jozefa Krajcovice Eq.V.

Osobní znak Adolfa Valáška Eq.V.

Znak, razítko a pečetidlo rodiny Obdržálků

Osobní znak Josefa Daňka

Osobní znak Luboše Krištofa

Znak rodiny Fišerů

Osobní znak a vlajka Jana Faita

Osobní znak Jiřího Klusáčka

Znak rodiny Libotovských

Osobní znak a vlajka Jiřího Žilky

Znak Slavíků z Poříčska

Osobní znak Tomáše Poláka

Znak rodiny Vránů

Znak rodiny Vítků

Osobní znak Pavla Senfta

Znak novomanželů Pokorných

Osobní znak Petra Kiky

Osobní znak Bohuslava Sochy

Osobní znak Václava Kafky

Rok 2017

Znak, vlajka, razítko a pečetidlo rodiny Dana Němce

Znak a štít rodiny Šulců

Osobní znak Jaroslava Dvořáka

Osobní znak Václava Stránského

Osobní znak Pavla Padevěta

Osobní znak Jaromíra Neumana

Znak a razítko rodiny Kacerů

Osobní znak, štít, razítko a pečetidlo Romana Reifenauera

Osobní znak Jaroslava Čižmáře

Znak rodiny Petra Holáška z Kopřivnice

Znak obnoveného Řádu staré sekery

Osobní znak Jiřího Novotného

Osobní znak Jarmily Vydrželové

Osobní znak Jaroslava Malůška

Znak rodiny Petra Hejmy

Znak novomanželů Chadimových

Znak rodiny Valigurů

Osobní znak Václava Ilčíka

Osobní znak a vlajka Karla Nováka

Osobní znak Jana Žižky

Znak a vlajka rodiny Petra Holáška

Rok 2016

Osobní znak Slavo Patryka Herejka

Osobní znak Přemysla Herejka

Osobní znak Petra Sokola

Znak rodiny Kornů

Osobní znak Marcela Hona

Osobní znak Jana Bazaly

Osobní znak Richarda Kotrby

Osobní znak paní Renaty Mazáčové

Osobní znak Josefa Šimka

Osobní znak Martina Beneše

Osobní znak Zdeňka Rudy

Osobní znak Michala Bartsche

Osobní znak Tomáše Hanzy

Osobní znak Miroslava Herejka

Osobní znak Jany Vladarzové

Osobní znak Jarmily Smutné

Znak rodiny Koudelků

Osobní znak Jaroslava Samka

Osobní znak Rostislava Januše

Znak a vlajka rodiny Václava Kuleho

Osobní znak a štít Miroslava Šlajse

Osobní znak Hynka Blahy

Osobní znak Lubomíra Milaty

Osobní znak Karla Dyntara

Osobní znak Milana Hrušky

Znak rodiny Matoušků

Osobní znak Luboše Vrtilky

Osobní znak Jana Malého

Osobní znak Tomáše Veličky

Znak rodiny Kasalů

Osobní znak Pavla Černína

Osobní znak Miroslava Hřebeckého

Osobní znak Juraje Lišky

Znak rodiny Hlaváčků

Osobní znak Petra Kubíčka

Osobní znak Josefa Roda

Znak rodiny Korfů

Osobní znak Václava Dyrynka

Osobní znak Václava Vrány

Znak rodiny Holubů

Osobní znak Pavla Hubáčka

Osobní znak Patrika Šolce

Osobní znak Martina Sedláka

Osobní znak Vítězslava Koška

Osobní znak Libora Langa

Osobní znak Milana Holuba

Osobní znak Václava Rösslera

Osobní znak Milana Pelikána

Osobní znak Vladimíra Jindry

Osobní znak Jana Foltýnka

Osobní znak Jana Šafránka

Osobní znak Jana Cibulky

Osobní znak Zdeňka Gajdíka

Rok 2015

Osobní znak Petera Pošefky

Osobní znak Pavla Hradského

Osobní znak Marka Hamšíka

Osobní znak Miroslavy Dobrodinské

Osobní znak Jaroslava Česneka

 Osobní znak Luboše Pulkrábka

Osobní znak Jana Círka

Osobní znak Radka Hylase

Osobní znak Dušana Zralého

Osobní znak Jiřího Schneidera

Osobní znak Petra Vostrého

Osobní znak Karla Neubergera

Osobní znak Jaromíra Boháčka

Osobní znak Zdeňka Herčíka

Osobní znak Romana Boučka

 Osobní znak Ladislava Klovrzy

Osobní znak Kateřiny Suchánkové

Osobní znak Romana Hvězdy

 Osobní znak Michala Věchety 

Osobní znak Radima Ošlejška

Osobní znak Tomáše Obermayera

Osobní znak Roberta Vodičky 

Osobní znak Jiřího Fialy

Osobní znak Uweho Vladarze

 Osobní znak Jany Maryškové

 Osobní znak Petra Kodeše

Osobní znak Milana Venclíka

Osobní znak Jiřího Hoška

Osobní znak Jiřího Vraštila

Osobní znak Jaroslava Koutného

Osobní znak Jozefa Cochera

Osobní znak Martina Puldy

Osobní znak Pavla Lebdušky

 Osobní znak Michala Beránka

Osobní znak Jiřího Střelky

 Osobní znak Vlastimila Jakoubka

 Osobní znak Jiřího Slovenského

Osobní znak Tomáše Urbáška

Osobní znak Petr Formánka

Znak rodiny Macků

Znak rodiny Erbesů

Osobní znak Václava Štyvara

Osobní znak Miloše Janečka

Znak rodiny Moldowanů

Osobní znak Radka Hamerníka

Osobní znak Lubomíra Kachyni

Osobní znak Jaroslava Smutného

Osobní znak Jiřího Ludvíka

Znak rodiny Samců

Osobní znak Radka Blaška

Znak medvědáře hradu a zámku Český Krumlov

Osobní znak Josefa Fabera

Znak rodiny Ondřeje Hovorky

Znak a razítko římskokatolické farnosti Doubrava

Rok 2014

Znak rodiny Vladimíra Stříteského

Znak a razítko římskokatolické farnosti Dětmarovice

Znak a vlajka rodiny Krčů z Bernartic

Osobní znak Jaroslava Kaplana

Osobní znak štít a vlajka Františka Sýkory

Osobní znak Jindřicha Životského

 Osobní znak Josefa Tomišky

Znak rodiny Hanusů

Osobní znak Jiřího Klimeše

Osobní znak Stanislava Kotta

Osobní znak Miloslava Švábenského

Osobní znak Milana Blacka

Rok 2013

Znak rodiny Tomanů

Osobní znak Richarda Obyta

Znak rodiny Lánů

Znak rodiny Došků

Znak rodiny Kottových

Osobní znak Josefa Vostřáka

Znak rodiny Nováčků na Potštejně a Pakoměřicích

Osobní znak Ladislava Šálka

Znak rodu Blahových z Plavče

Osobní znak Jana Piskoře

Kněžský znak farního administrátora Josefa Roušara

Znak rodiny Kühmelových

Osobní znak Adély Jenšovské

Rok 2012

Znak rodiny Procházků

Znak a vlajka rodiny Frintů

Osobní znak paní Johanky Wesphalen Fridrich

Vektorizace kněžského znaku farního vikáře Jozefa Kankary

Osobní znak a vlajka Vladimíra Černila na Libouchci

Znak rodiny Veidenthalerů

Osobní znak Dalibora Šidla

Znak rodiny Blaščáků

Osobní znak Sarah Kozlovské

 Osobní znak Lenky Šteklové

Znak rodiny Fantíků

Znak rodiny Částků

Znak vlajka pečetidlo a razítko rodiny Michala Valo

Znak rodiny Ivo Ludvíka

Znak rodiny Oldřicha Bubeníčka

Znak rodiny Jana Gebauera

Osobní znak Pavla Trnky

Osobní znak Ladislava Krále

Osobní znak Aleše Staniczka

Osobní znak Michaela Šotáka

Osobní znak Jiřího Bartoše Sturce

Osobní znak Michaela Janovského

Osobní znak Tomáše Schejbala

Znak novomanželů Kohutových

Rok 2011

Osobní znak Michaely Kozlovské

Osobní znak Martina Kozlovského ml.

Osobní znak Martina Kozlovského

Vektorizace osobního znaku Petra Šotoly

Znak rodiny Michala Augustina

Osobní znak Rudolfa Jandy

Znak vlajka pečetidlo a razítko Bohumila Stibala na Všeradicích

Znak vlajka pečetidlo a razítko rodiny Kopečků z mlýna U Svaté Heleny

Znak rodiny Nováčků na Potštejně

Znak rodiny Jiřího Šosvalda

Znak pečetidlo a razítko rodiny Jaroslava Veselého

Vektorizace osobního znaku Jindřicha Pastrňáka

Osobní znak Pavla Vaněrka

Znak rodu Prášilů z Tample

Rok 2010

Osobní znak Tomáše K. F. Bednáře

Osobní znak Richarda W. K. Bradáče

Osobní znak Vladimíra Štabrňáka

Znak novomanželů Ehlových

Štít osobního znaku vlajka razítko a pečeť Ivana Borského

Znak rodu Šilarů

Výstava „Občanská heraldika“ v únoru roku 2010 v prostorách Slezskoostravské radnice

Rok 2009

Osobní znak Romana Mandíka

Osobní znak Pavla Kříže

Osobní znak Rudolfa Grygara

Osobní znak Františka Bližňáka

Osobní znak Františka Špručka

Znak a vlajka rodiny Počovy

Znak rodiny Hejhalů z Przechwozdu

Osobní znak Michala Kutzendörfera

Osobní znak Marka Ondráčka

Osobní znak vlajka razítko a pečeť Petra Matušky

Osobní znak Jiřiny Laštovkové-Průchové

Osobní znak Vojtěcha Václava Poura

Rok 2008

Osobní znak Jiřího Kutila

Osobní znak Ivana Borského

Osobní znak Lukáše Pavlíka

Znak Lord Style

Znak AC Brokers Team

Osobní znaky Jiřího Ajšmana a kolegů

Rok 2007

Osobní znak Emila Veise z Morašic

Osobní znak Romy Izabell Adrini

Znak rodu Němců z Leveneur

Znak rodu Steklý-Steinmessler z Ebersteinu a Trhového Štěpánova

Rok 2006

Znak rodu Košutů z Horního Benešova

Znak rodu Kosuků z Dolní Hedeče

Znak rodu Kubíčků z Velenic

Rok 2005

Znak Klubu pro českou heraldiku a genealogii

Návrh znaku HC BAL Dvůr Králové nad Labem

Znak České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Rok 2004

Návrh znaku 241. strážní roty Aktivních záloh Brno

Rok 2003

Znak Cechu nožířů na Starém a Novém Městě pražském - KDS Sedlčany

Rok 2002

Návrh znaku TJ Dvůr Králové nad Labem