Znak Klubu pro českou heraldiku a genealogii

V srpnu roku 2005 jsem byl Klubem pro českou heraldiku a genealogii požádán, abych upravil stávající logo Klubu, tj. historizující litery "HG" a nápis "heraldika a genealogie" tak, že je umístím do štítu a zároveň vše plně vektorizuji, což jsem obratem udělal, zvláště z důvodu připravovaného katalogu pro výstavu Erby 2005 - kreslíři Čech, Moravy a Slezska. Vytvořil jsem následující dvě varianty, které jsou zpracovány kompletně v digitální vektorové grafice, což umožňuje velice kvalitní tisk i při velkých formátech. Výsledné digitální podoby znaku byly předány současně v digitální podobě na přiloženém CD-ROMu, což umožňuje jejich další využití, nejen na hlavičkové papíry a vizitky, ale zejména pro razítka, pečeti, reliéfní plastotypy a hlavně pro výrobu vlastního fyzického štítu, např.ze smaltovaného plechu.

 

 ©
Arnošt Drozd
2005