Znak České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Na zasedání Správního výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze dne 4.dubna 2005 jsem byl požádán, abych vytvořil znak, který jsem odevzdal koncem tohoto měsíce. Snažil jsem se, aby co nejvíce vzhledem odpovídal původně užívané podobě, ale zároveň ctil oficiální blason (popis znaku) dle platných stanov a měl tvar raně gotického štítu, což byly požadavky Správního výboru a i důvod toho, abych v té době užívaný znak ČGHSP nahradil.
Vytvořil jsem tyto podoby znaku : 2x barevná podoba (jedna verze pro rozměrově menší tisky), černobílá podoba s heraldickými šrafami a černobílá podoba obrysová (perokresba). Veškeré podoby jsou zpracovány kompletně ve výsledku v digitální vektorové grafice, což umožňuje velice kvalitní tisk i při velkých formátech. Výsledné digitální podoby znaku byly předány současně v digitální podobě na přiloženém CD-ROMu, což umožňuje jejich další využití, nejen na hlavičkové papíry a vizitky, ale zejmé
na pro razítka, pečeti, reliéfní plastotypy a hlavně pro výrobu vlastního fyzického štítu, např.ze smaltovaného plechu.

Blason (popis znaku) dle platných stanov: Stříbrný, modře lemovaný štít, v němž vyrůstá lipový strom s volnými kořeny a čtyřmi olistěnými větvemi; na každé straně jsou dvě větve, horní rozvětvená. Po stranách kmene jsou černá písmena v pořadí G a H.

 

 ©
Arnošt Drozd
2005