Logo Městské části Praha 11

V červenci roku 2007 jsem se zúčastnil „Soutěže o logo (logotyp) Městské části Prahy 11“.

 

Odůvodnění návrhů loga:

Návrh loga a jeho tinktury vycházejí ze zadání soutěže (návrh loga musí obsahovat základní barvy městské části, tj. modrá, žlutá, bílá, grafický symbol a příslušný text „Praha 11“), ze znaku a vlajky MČ. Návrhy loga A-C stylizují heraldickou figuru klíče. Číslice „11“ je barevně odlišena a výškově převažuje oproti použitému písmu u slova „Praha“. V návrzích loga C-E žlutá kruhová plocha představuje symbolicky slunce a fakt, že se MČ nachází na jižní (jihovýchodní) části Prahy. Číslice „11“ zrcadlově souměrná stylizuje převážně výškovou zástavbu MČ. Současný trend (podle mého mínění) jsem se snažil vystihnout pravoúhlým ohraničením textu s dynamickými konturami.

 

 ©
Arnošt Drozd
2007