Vytvoření loga Statutárního města Kladna včetně příkladů jeho aplikace

Od 27.srpna do 27.září 2004 vyhlásil Magistrát města Kladna veřejnou soutěž na "Vytvoření loga Statutárního města Kladna včetně příkladů jeho aplikace", které jsem se zúčastnil. I když termín na vypracování nebyl nejideálnější, vytvořil jsem dva návrhy loga. V současné době probíhá výběr ze zaslaných návrhů.
Mnou navržená grafická značka Statutárního města Kladna (logo) podle mne vyjadřuje současnou podobu města v jeho dynamickém vývoji ve všech oblastech života – životního prostředí, podnikatelské sféry, volnočasových, sportovních a kulturních aktivit, což byly požadavky města. Grafický návrh reflektuje skutečnost, že je Kladno největším středočeským městem se specifickým postavením v regionu.

Návrh loga A :

Návrh loga B :

 

Odůvodnění návrhů loga A a B:

stylizace mapy Středočeského kraje - grafický návrh reflektuje skutečnost, že je Statutární město Kladno největším středočeským městem se specifickým postavením v regionu

 hornická kladívka a černá barva – hornictví

modrá barva – erbovní barva Statutárního města Kladna

zelená barva – životní prostředí

červená barva – hutnictví

zlatá barva (kov) – znovu nadcházející zlatá éra města

 

 ©
Arnošt Drozd
2004