Znak Cechu nožířů na Starém a Novém Městě pražském - KDS Sedlčany

V říjnu roku 2003 jsem odevzdal plně ve vektorové grafice pro KDS - nožířské výrobní družstvo Sedlčany výsledný návrh znaku Cechu nožířů na Starém a Novém Městě pražském, potvrzeném dne 13.března 1523 na Pražském hradě českým a uherským králem Ludvíkem Jagellonským. Zvítězila varianta "A" návrhu znaku, u které jsem mírně upravil tóny barev dle požadavků KDS Sedlčany, a však v závislosti na heraldických pravidlech. Návrh znaku jsem předal ve ztvárnění barevném, černobílém s heraldickými šrafůrami, černobílém obrysovém, vlastní štít barevný, černobílý s heraldickými šrafůrami a černobílý obrysový a všechna ztvárnění se zapracování stávajícího loga. Vše jsem předal samozřejmě kompletně i v digitální podobě.

V září roku 2003 jsem odevzdal plně ve vektorové grafice pro KDS Sedlčany dvě varianty návrhu znaku Cechu nožířů na Starém a Novém Městě pražském, potvrzeném dne 13.března 1523 na Pražském hradě českým a uherským králem Ludvíkem Jagellonským. KDS Sedlčany vlastní na tento znak reprodukční práva. Vycházel jsem při návrhu z oficiálního blasonu, po předchozí dohodě však návrhy neobsahují zlaté kapitály a ozbrojence s dřevci. Předložil u každého návrhu ztvárnění znaku barevné, černobílé s heraldickými šrafůrami, černobílé obrysové, vlastní štít barevný, černobílý s heraldickými šrafůrami a černobílý obrysový a všechna ztvárnění se zapracování stávajícího loga.

Varianta "A" návrhu znaku :

Varianta "B" návrhu znaku :

 

Při navrhování jsem vycházel zejména z této publikace:
"Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku 1648"
Michal Fiala, Jakub Hrdlička, Jan Županič
Scriptorium 1997


 

©
Arnošt Drozd
2003