Značka a logotyp předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 2009

V srpnu roku 2007 jsem se zúčastnil soutěže „Značka a logotyp předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 2009“. Vzhledem k pravidlům soutěže zveřejňuji  jednotlivé návrhy až v listopadu 2007.

Logotyp:
 

 

 

Značka :
 

 

Explikace návrhu značky a logotypu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie:

Návrhy značky a logotypu vycházejí ze zadání soutěže. Barevnost návrhů asociuje naše národní barvy (červená, bílá a modrá) a barvy Evropské unie (žlutá a modrá). Lipový list odkazuje na náš národní strom a dvanáct hvězd na Evropskou unii. Zaoblené čtyřúhelníky stylizují „základní stavební kameny“ Evropy a představují vazbu – spojitost jednotlivých zemí Unie.  

 

 ©
Arnošt Drozd
2007