Soutěž na návrh logotypu "100 let města Bubeneč"

Toto jsou mé návrhy logotypu "100 let města Bubeneč" v soutěži, která probíhala od 1.5. do 30.5.2003,
a které jsem odevzdal dne 20.května 2003.
Bubeneč je nyní součástí Praha 6 a 7.

Varianta návrhu č.1

Popis barevného řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s červenou výplní a dvojitým rozšiřujícím se černým orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn částečně ji přesahující modrý buben vlevo nakloněný (heraldicky) s paličkami. Po jeho levé straně je umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “100 let” a po jeho pravé straně stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

 

Popis černobílého řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s dvojitým rozšiřujícím se orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn částečně ji přesahující buben vlevo nakloněný (heraldicky). Po jeho levé straně je umístěn nápis “100 let” a po jeho pravé straně nápis “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn nápis “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

 

Odůvodnění ideového záměru :

 

Tvar elipsy jsem zvolil proto, jelikož se mi zdál pro tento typ loga nejvhodnější a dobře si ho “člověk všimne”. Červenou barvu jsem vybral záměrně z důvodů, že se jedná o barvu štítu znaku Bubenče a zároveň je nepřehlédnutelná. Pro celkovou barevnou koncepci modrého bubnu a ostatních bílých (stříbrných) ploch jsem se rozhodl z důvodu jisté barevné vyváženosti a českých národních barev. Buben je jakýmsi “současným mluvícím erbovním” znamením, odkazuje na již samotný název Bubenče (patrně vznikl spojením původního jména obce Přední Ovenec a sousední obce Bubny) a zároveň upozorňuje (bubnuje nejen paličkami) na znamení slavnostní události tohoto výročí. Písmo je záměrně stylizované jako částečně historizující a zároveň dobře čitelné.

   
Varianta návrhu č.2
   

Popis barevného řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s červenou výplní a dvojitým rozšiřujícím se černým orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn částečně ji přesahující beran ve skoku vlevo hledící (heraldicky) přirozené barvy se zlatými rohy. Po jeho levé straně je umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “100 let” a po jeho pravé straně stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

Popis černobílého řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s dvojitým rozšiřujícím se orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn částečně ji přesahující beran ve skoku vlevo hledící (heraldicky) přirozené barvy. Po jeho levé straně je umístěn nápis “100 let” a po jeho pravé straně nápis “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn nápis “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

 

Odůvodnění ideového záměru :

 

Tvar elipsy jsem zvolil proto, jelikož se mi zdál pro tento typ loga nejvhodnější a dobře si ho “člověk všimne”. Červenou barvu jsem vybral záměrně z důvodů, že se jedná o barvu štítu znaku Bubenče a zároveň je nepřehlédnutelná. Pro celkovou barevnou koncepci jsem se rozhodl z důvodu jisté barevné vyváženosti. Berana ve skoku jsem použil jako odkaz na “erbovní figuru” znaku Bubenče. Beran je de facto také jakýmsi “původním mluvícím erbovním” znamením, odkazuje na již samotný původní název Bubenče (původně se jmenovala Přední Ovenec). Písmo je záměrně stylizované jako částečně historizující a zároveň dobře čitelné.

   
Varianta návrhu č.3

Popis barevného řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s červenou výplní a dvojitým rozšiřujícím se černým orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn stojící beran vpravo hledící (heraldicky) přirozené barvy se zlatými rohy. Po jeho levé straně je umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “100 let” a po jeho pravé straně stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

Popis černobílého řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s dvojitým rozšiřujícím se orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn beran ve skoku vpravo hledící (heraldicky) přirozené barvy. Po jeho levé straně je umístěn nápis “100 let” a po jeho pravé straně nápis “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn nápis “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

 

Odůvodnění ideového záměru :

 

Tvar elipsy jsem zvolil proto, jelikož se mi zdál pro tento typ loga nejvhodnější a dobře si ho “člověk všimne”. Červenou barvu jsem vybral záměrně z důvodů, že se jedná o barvu štítu znaku Bubenče a zároveň je nepřehlédnutelná. Pro celkovou barevnou koncepci jsem se rozhodl z důvodu jisté barevné vyváženosti. Stojícího berana jsem použil jako de facto “původní mluvící erbovní” znamení, odkazující na již samotný původní název Bubenče (původně se jmenovala Přední Ovenec). Písmo je záměrně stylizované jako částečně historizující a zároveň dobře čitelné.

   
Varianta návrhu č.4
Popis barevného řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s červenou výplní a dvojitým rozšiřujícím se černým orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn stojící beran vpravo hledící (heraldicky) přirozené barvy se zlatými rohy a mezi jeho kopyty modrý buben vlevo nakloněný (heraldicky). Po jeho levé straně je umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “100 let” a po jeho pravé straně stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn stříbrný (šedivý) nápis s černým orámováním “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

Popis černobílého řešení :

 

Poklad tvoří elipsa s dvojitým rozšiřujícím se orámováním. V horní části elipsy je svisle osově umístěn beran ve skoku vpravo hledící (heraldicky) přirozené barvy a mezi jeho kopyty buben vlevo nakloněný (heraldicky). Po jeho levé straně je umístěn nápis “100 let” a po jeho pravé straně nápis “města”. V dolní části elipsy je svisle osově umístěn nápis “Bubenče”, který svým tvarem kopíruje orámování elipsy.

 

Odůvodnění ideového záměru :

 

Tvar elipsy jsem zvolil proto, jelikož se mi zdál pro tento typ loga nejvhodnější a dobře si ho “člověk všimne”. Červenou barvu jsem vybral záměrně z důvodů, že se jedná o barvu štítu znaku Bubenče a zároveň je nepřehlédnutelná. Pro celkovou barevnou koncepci jsem se rozhodl z důvodu jisté barevné vyváženosti. Berana ve skoku jsem použil jako odkaz na “erbovní figuru” znaku Bubenče. Beran je de facto také jakýmsi původním “mluvícím erbovním” znamením, odkazuje na již samotný původní název Bubenče (původně se jmenovala Přední Ovenec). Buben je jakýmsi “současným mluvícím erbovním” znamením, odkazuje na již samotný název Bubenče (patrně vznikl spojením původního jména obce Přední Ovenec a sousední obce Bubny) a zároveň upozorňuje (bubnuje nejen paličkami) na znamení slavnostní události tohoto výročí. Písmo je záměrně stylizované jako částečně historizující a zároveň dobře čitelné.

 

©
Arnošt Drozd
2003