Návrh znaku 241. strážní roty Aktivních záloh Brno

Na začátku listopadu roku 2004 jsem se dohodl s představiteli 241.strážní roty Aktivních záloh Brno, kteří mne oslovili, na vytvoření návrhu jejich znaku a vlajky.

Odevzdané prvotní varianty konceptu návrhu znaku v polovině listopadu 2004

Vycházel jsem z požadavků, které jste mi sdělili představitelé 241.strážní roty Aktivních záloh Brno, tj. užití meče, pušky, palcátu a přilby vzor 32. Snažil jsem se nastínit okruh mých představ v odevzdaných černobílých obrysových konceptech.

 

 ©
Arnošt Drozd
2004