Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 12.září do 31.října 2012
v
Městském muzeu a Muzeu J.V.Sládka ve Zbirohu

Na jaře roku 2012 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
která se uskuteční v Městském muzeu a Muzeu J.V.Sládka ve Zbirohu od 12.září do 31.října 2012
Nakreslil jsem čtyři erby držitelů hradu (zámku) Zbiroh.
 


ze Zbiroha
Majitelé hradu Zbiroh cca od roku 1238 do konce 13.století.


z Rožmberka
Majitelé hradu Zbiroh od roku 1336 do roku 1431.


z Kolowrat
Majitelé hradu Zbiroh po roce 1431 do roku 1477.


z Colloredo-Mannsfeldu
Erb knížat z Colloredo-Mannsfeldu (vyobrazení bez přilbic a štítonošů).
Majitelé zámku Zbiroh od roku 1879, po roce 1990 ho prodali státu.


Veškeré zde prezentované erby jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

GHL 4/2012 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“
v Městském muzeu a Muzeu J.V.Sládka ve Zbirohu

 

©
Arnošt Drozd
2012