Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 17.ledna do 23.února 2013
Křížova vila

V prosinci 2012 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
která se uskuteční v Křížově vile Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci od 17.ledna do 23.února 2013.
Nakreslil jsem na přelomu prosince 2012 a ledna 2013  čtyři erby držitelů okolních tvrzí města Žatce.Czerninové z Chudenic
Hrabata C. z Ch. postavili na konci 18.století zámek v Milčevsi u Žatce.
Vyobrazení původního erbu.


Korbové z Weidenheimu
Rytíři (od roku 1860 (1867) svobodní páni) K. z W.,
majitelé zámku Stekník u Žatce od roku 1796 do roku 1840.


Sekerkové ze Sedčic
Vladykové (později hrabata) S. z. S.,
zakladatelé tvrze (později zámku) Měcholupy u Žatce.


Schönburg
Knížata ze Schönburgu, majitelé zámku v Dobříčanech u Žatce od roku 1809 do roku 1823.


Veškeré zde prezentované erby jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

GHL 2/2013 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“
v Regionálním muzeu K.A.Polánka v Křížově vile v Žatci

 

©
Arnošt Drozd
2012 - 2013