Návrh znaku a vlajky (praporu) obce Velká Jesenice

Vítězné návrhy obecních symbolů odevzdané v říjnu 2004

V polovině října 2004 vybralo zastupitelstvo obce Velká Jesenice jako vítězné uvedené varianty. Koncem října 2004 jsem předal nezbytné podklady k posouzení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a následného schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
Dle terminologie schválené v dubnu 2004 se místo praporu užívá termínu vlajka.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodutím č. 52 ze dne 25.3.2005.

 

Vítězný návrh znaku :

Vítězný návrh vlajky :

   

Blason (popis znaku) :
Štít je polcený se stříbrnou vlnovitě oddělenou patou. V pravé modré polovině je stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku s červeným jazykem. V levé zelené polovině je stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních dveřních křídel je v horní třetině osově umístěn stříbrný latinský kříž. Po jejich stranách je polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu je osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy je ocelový patriarší kříž přirozené barvy.

Popis vlajky :
List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy, horní polcený - 2/3 šířky praporu a bílý zvlněný. Horní pruh vlajky je dělený na žerďovou modrou část,  v níž je bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku s červeným jazykem a vlající zelenou část, v níž je bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních dveřních křídel je v horní třetině osově umístěn bílý latinský kříž. Po jejich stranách je polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu je osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy je ocelový patriarší kříž přirozené barvy. Poměr šířky k délce 2:3.

 

Odůvodnění:
stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku
– erbovní figura rodu Veselických z Veselice

stříbrná kaplička – kaplička na vrchu Varta zasvěcená sv.Františku Serafínskému (z Assisi)

modrá barva  - erbovní barva pánů Veselických z Veselice

zelená barva  - asociuje zde okolní zeleň a přírodu

stříbrná pata - představuje zde přehradní nádrž Rozkoš

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 


Na přelomu února a března 2004 jsem se se zastupitelstvem obce dohodl na vytvoření návrhu znaku a praporu. Návrhy jsem odevzdal na přelomu dubna a května 2004. Dle terminologie platné od dubna 2004 se místo praporu užívá termínu vlajka.

 

Návrh znaku A:

Návrh praporu A:

Blason (popis znaku) A1:
Na modrém štítu stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku u jehož pravé tlapy poletují dvě stříbrné holubice čelem k sobě.
Popis praporu A1:
Na modrém listu bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku u jehož pravé tlapy poletují dvě bílé holubice čelem k sobě.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) A2:
Na modrém štítu se stříbrnou vlnovitě oddělenou patou stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku u jehož pravé tlapy poletují dvě stříbrné holubice čelem k sobě.
Popis praporu A2:
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy, horní modrý - 2/3 šířky praporu a bílý, které jsou vlnovitě odděleny. V horním pruhu s klínem bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku u jehož pravé tlapy poletují dvě bílé holubice čelem k sobě.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku – erbovní figura rodu Veselických z Veselice

stříbrné holubice – atributem sv.Františka Serafínského (z Assisi), kterému je zasvěcena kaplička na vrchu Varta, jsou ptáci, které jsem se v návrhu znaku a praporu rozhodl ztvárnit stříbrnými holubicemi, jako symbolu církve a víry

modrá barva  - erbovní barva pánů Veselických z Veselice

stříbrná pata - představuje zde přehradní nádrž Rozkoš

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku B:

Návrh praporu B:

Blason (popis znaku) B1:
Štít polcený stříbrnou nití. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé zelené polovině stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Popis praporu B1:
List praporu dělený bílou nití na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) B2:
Štít polcený stříbrnou nití. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé zelené polovině stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy, po jehož stranách poletují dvě stříbrné holubice čelem k sobě.
Popis praporu B2:
List praporu dělený bílou nití na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy, po jehož stranách poletují dvě bílé holubice čelem k sobě.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku – erbovní figura rodu Veselických z Veselice

stříbrná kaplička – kaplička na vrchu Varta zasvěcená sv.Františku Serafínskému (z Assisi)

stříbrné holubice – atributem sv.Františka Serafínského (z Assisi) jsou ptáci, které jsem se v návrhu znaku a praporu rozhodl ztvárnit stříbrnými holubicemi, jako symbolu církve a víry

modrá barva  - erbovní barva pánů Veselických z Veselice a představuje zde také přehradní nádrž Rozkoš

zelená barva  - asociuje zde okolní zeleň a přírodu

stříbrná nit - představuje zde přehradní nádrž Rozkoš

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku C:

Návrh praporu C:

Blason (popis znaku) C1:
Štít polcený se stříbrnou vlnovitě oddělenou patou. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé zelené polovině stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Popis praporu C1:
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy, horní polcený - 2/3 šířky praporu a bílý, které jsou vlnovitě odděleny. Horní pruh praporu dělený na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) C2:
Štít polcený se stříbrnou vlnovitě oddělenou patou. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé zelené polovině stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy, po jehož stranách poletují dvě stříbrné holubice čelem k sobě.
Popis praporu C2:
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy, horní polcený - 2/3 šířky praporu a bílý, které jsou vlnovitě odděleny. Horní pruh praporu dělený na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy, po jehož stranách poletují dvě bílé holubice čelem k sobě.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku – erbovní figura rodu Veselických z Veselice

stříbrná kaplička – kaplička na vrchu Varta zasvěcená sv.Františku Serafínskému (z Assisi)

stříbrné holubice – atributem sv.Františka Serafínského (z Assisi) jsou ptáci, které jsem se v návrhu znaku a praporu rozhodl ztvárnit stříbrnými holubicemi, jako symbolu církve a víry

modrá barva  - erbovní barva pánů Veselických z Veselice

zelená barva  - asociuje zde okolní zeleň a přírodu

stříbrná pata - představuje zde přehradní nádrž Rozkoš

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku D:

Návrh praporu D:

Blason (popis znaku) D1:
Štít polcený stříbrným vlnitým kůlem. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé modré polovině na zeleném vrchu stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Popis praporu D1:
List praporu tvořený dvěma částmi, oddělenými položeným stříbrným vlnitým kůlem v poměru 5:1:5 na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) D2:
Štít polcený stříbrným vlnitým kůlem. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé modré polovině na zeleném vrchu stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy, po jehož stranách poletují dvě stříbrné holubice čelem k sobě.
Popis praporu D2:
List praporu tvořený dvěma částmi, oddělenými položeným stříbrným vlnitým kůlem v poměru 5:1:5 na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy, po jehož stranách poletují dvě bílé holubice čelem k sobě.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku – erbovní figura rodu Veselických z Veselice

stříbrná kaplička – kaplička na vrchu Varta zasvěcená sv.Františku Serafínskému (z Assisi)

stříbrné holubice – atributem sv.Františka Serafínského (z Assisi) jsou ptáci, které jsem se v návrhu znaku a praporu rozhodl ztvárnit stříbrnými holubicemi, jako symbolu církve a víry

modrá barva  - erbovní barva pánů Veselických z Veselice

zelený vrch  - vrch Varta

stříbrný kůl - představuje zde přehradní nádrž Rozkoš

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku E:

Návrh praporu E:

Blason (popis znaku) E1:
Štít polcený se stříbrnou patou, v níž dva černé volské rohy. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé zelené polovině stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Popis praporu E1:
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy, horní polcený - 2/3 šířky praporu a bílý. Horní pruh praporu dělený na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) E2:
Štít polcený se stříbrnou vlnovitě oddělenou patou, v níž dva černé volské rohy. V pravé modré polovině stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku. V levé zelené polovině stříbrná kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy, po jehož stranách poletují dvě stříbrné holubice čelem k sobě.
Popis praporu E2 (dtto C2):
List praporu tvoří dva vodorovné pruhy, horní polcený - 2/3 šířky praporu a bílý. Horní pruh praporu dělený na žerďovou modrou část,  v níž  bílý nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku a vlající zelenou část, v níž bílá kaplička z průčelí se sedlovou střechou s osově umístěními dřevěnými vstupními dvoukřídlými dveřmi přirozené barvy s půlkruhovým nadsvětlíkem. Ve skleněných výplních v horní třetině dveří osově umístěn latinský kříž. Po jejich stranách polozapuštěný sloup s kónicky přecházející hlavicí v římsu a dále ve štítě pokračující jako rizalit až ke střešnímu oplechování. V polovině štítu osově umístěné půlkruhové okno. V hřebeni střechy plechový patriarší kříž přirozené barvy.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku – erbovní figura rodu Veselických z Veselice

stříbrná kaplička – kaplička na vrchu Varta zasvěcená sv.Františku Serafínskému (z Assisi)

stříbrné holubice – atributem sv.Františka Serafínského (z Assisi) jsou ptáci, které jsem se v návrhu znaku a praporu rozhodl ztvárnit stříbrnými holubicemi, jako symbolu církve a víry

modrá barva  - erbovní barva pánů Veselických z Veselice

zelená barva  - asociuje zde okolní zeleň a přírodu

stříbrná pata - představuje zde přehradní nádrž Rozkoš

černé volské rohy  - asociují zde obecní část Volovka

Odůvodnění:
Prapor je odvozen z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 

©
Arnošt Drozd
2004 - 2005