Návrh znaku a vlajky obce Veliká Ves
s částmi Podlesice, Vitčice, Nové Třebčice a Široké Třebčice

Vítězné návrhy znaku a vlajky:

V březnu roku 2010 si obec vybrala z návrhů vítězný znak a vlajku.
Součástí odevzdaného kompletu je i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhu.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodnutím č. 75 ze dne 15.4.2010.

Vítězný návrh znaku:

 

Vítězný návrh vlajky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V lednu roku 2010 jsem obci předal doplňující návrh.
Součástí odevzdaného kompletu byl i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku D1:

 

Návrh vlajky D1:

 

 

V listopadu roku 2009 jsem se dohodl na návrhu znaku a vlajky obce Veliká Ves
s částmi Podlesice, Vitčice, Nové Třebčice a Široké Třebčice.

Součástí odevzdaného kompletu byly i popisy znaků (blasony) a vlajek a odův
odnění návrhů.

 

Návrh znaku A:

 

Návrh vlajky A:

 

 

 

 

Návrh znaku B:

 

Návrh vlajky B:

 

 

 

 

Návrh znaku C:

 

Návrh vlajky C:

 

 

 

 

Návrh znaku D:

 

Návrh vlajky D:

 

 

 

 

Návrh znaku E:

 

Návrh vlajky E:

 

 

 

 

Návrh znaku F:

 

Návrh vlajky F:

 

 

 ©
Arnošt Drozd
2009 - 2010