Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 17.února do 31.března roku 2020
v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

Výstava byla kvůli koronaviru Covid-19 zkrácena do 12.března 2020.

 

vladykové Kladenští z Kladna

Albrecht Libštejnský pán z Kolowrat

Jaroslav pán ze Šelmberka (Schellenbergu)

knížata z Lobkowicz

 

 

GHL 2/2020 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n/L

 

 

 

©
Arnošt Drozd
2020