Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 17.3. do 3.4.2009
ve vstupní hale úřadu Městské části Prahy 13

Začátkem roku 2009 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
kte
rá se uskuteční ve vstupní hale úřadu Městské části Prahy 13 od 17.3. do 3.4.2009.
Nakreslil jsem čtyři erby se vztahem k Praze 13 a při této příležitosti i vlastní znak této městské části.

Výstava se uskutečnila při příležitosti 40. výročí (1969 - 2009) založení České genealogické a heraldické společnosti v Praze
a 10. výročí umístění sídla společnosti ve Stodůlkách.
Městskou část Praha 13 tvoří tyto lokality: Butovice, Klukovice, Lužiny, Stodůlky, Třebonice, Velká a Malá Ohrada.


Johanité
Od roku 1159 patřila osada řádu Johanitů (Maltézští rytíři) - dnes oficiálně
Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě.
 


Páni z Hradce
Ve 13.století patřila osada Stodůlky pánům z Hradce.
Od roku 1588 byl vlastníkem Butovic Adam z Hradce.
 


Ctibor Sluzský z Chlumu
Od roku 1590 byl vlastníkem Třebonic Ctibor Sluzský z Chlumu.
 


Albrecht Pfefferkorn z Ottobachu
V roce 1609 byly Butovice přikoupeny
Albrechtem Pfeffekornem z Ottobachu k Jinonicům.
 

Veškeré zde prezentované erby a znaky jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

  GHL 2/2009 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ na úřadě Městské části Praha 13

 

©
Arnošt Drozd
2009