Návrh znaku a vlajky obce Poděšín

V polovině července roku 2004 jsem se dohodl se zastupitelstvem obce Poděšín, které mne oslovilo, na vytvoření návrhu znaku a vlajky. V polovině srpna 2004 jsem návrhy odevzdal. V současné době probíhá výběr vítězného návrhu znaku a vlajky.

Návrh znaku A:

Návrh vlajky A:

Blason (popis znaku) A1:
Štít je polcený, stříbrný a modrý. Přímo na dělící čáře stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. Po stranách kmenu jsou v pravé polovině modrý pětilistý květ lnu a v levé polovině zlatý slaměný úl.
Popis vlajky A1:
List vlajky je dělený na bílou žerďovou a modrou vlající část. Na středu stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. Po stranách kmenu jsou v žerďovém části modrý pětilistý květ lnu a ve vlající části žlutý slaměný úl. Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) A2:
Štít je polcený, stříbrný a modrý. Přímo na dělící čáře stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. Po stranách kmenu jsou v pravé polovině modrý pětilistý květ lnu a v levé polovině zlatá včela s rozloženými křídly.
Popis vlajky A2:
List vlajky je dělený na bílou žerďovou a modrou vlající část. Na středu stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. Po stranách kmenu jsou v žerďovém části modrý pětilistý květ lnu a ve vlající části žlutá včela s rozloženými křídly. Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
lípa – odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou

květ lnu – odkazuje zde na dřívější tradici lnářství a rozšířené pěstování lnu (viz. Ottův slovník naučný)

včela a úl – představují zde tradici včelařství, okolo roku 1900 obec s nejvíce rozšířeným včelařstvím v celém Žďárském okrese (viz. Ottův slovník naučný)

stříbrné pole - odkazuje zde na hornickou tradici obce v ranném středověku se stříbrnými doly v okolí

modré pole – asociuje zde oblohu a přirozené čisté okolní prostředí

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku B:

Návrh vlajky B:

Blason (popis znaku) B1:
Štít je kosmo dělený, horní polovina je stříbrná a dolní polovina modrá. Přes celý štít stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. V pravém dolním rohu je zlatý slaměný úl a v levém horním rohu modrý pětilistý květ lnu.
Popis vlajky B1:
List vlajky je kosmo dělený s modrou žerďovou a bílou vlající částí. Na středu stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. V dolním rohu je žlutý slaměný úl a v horním cípu modrý pětilistý květ lnu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) B2:
Štít je šikmo dělený, horní polovina je stříbrná a dolní polovina modrá. Přes celý štít stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. V pravém horním rohu je modrý pětilistý květ lnu a v levém dolním rohu zlatá včela s rozloženými křídly.
Popis vlajky B2:
List vlajky je šikmo dělený s bílou žerďovou a modrou vlající částí. Na středu stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. V horním rohu je modrý pětilistý květ lnu a v dolním cípu žlutá včela s rozloženými křídly.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
lípa – odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou

květ lnu – odkazuje zde na dřívější tradici lnářství a rozšířené pěstování lnu (viz. Ottův slovník naučný)

včela a úl – představují zde tradici včelařství, okolo roku 1900 obec s nejvíce rozšířeným včelařstvím v celém Žďárském okrese (viz. Ottův slovník naučný)

stříbrné pole - odkazuje zde na hornickou tradici obce v ranném středověku se stříbrnými doly v okolí

modré pole – asociuje zde oblohu a přirozené čisté okolní prostředí

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku C:

Návrh vlajky C:

Blason (popis znaku) C1:
Štít je polcený. V pravé stříbrné polovině stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. Levá polovina je dělená, v horním modrém poli je zlatý slaměný úl a v dolním zeleném poli jsou dvě zkřížená hornická kladiva, stříbrná s dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod.
Popis vlajky C1:
List vlajky tvoří bílá žerďová část se stojící lípou s volnými kořeny v přirozených barvách. Ve vlající části jsou dva vodorovné pruhy, modrý se žlutým slaměným úlem a dolní zelený se dvěma zkříženými hornickými kladivy, býlími se dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Blason (popis znaku) C2:
Štít je polcený. V pravé stříbrné polovině stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. Levá polovina je dělená, v horním modrém poli je zlatá včela s rozloženými křídly a v dolním zeleném poli jsou dvě zkřížená hornická kladiva, stříbrná s dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod.
Popis vlajky C2:
List vlajky tvoří bílá žerďová část se stojící lípou s volnými kořeny v přirozených barvách. Ve vlající části jsou dva vodorovné pruhy, modrý se žlutou včelou s rozloženými křídly a dolní zelený se dvěma zkříženými hornickými kladivy, býlími se dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod.
Poměr šířky k délce 2:3.
Blason (popis znaku) C3:
Štít je polcený. V pravé stříbrné polovině stojí lípa s volnými kořeny v přirozených barvách. Levá polovina je dělená, v horním modrém poli jsou dvě zkřížená hornická kladiva, stříbrná s dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod a v dolním zeleném poli je šikmo položen zlatý cep.
Popis vlajky C3:
List vlajky tvoří bílá žerďová část se stojící lípou s volnými kořeny v přirozených barvách. Ve vlající části jsou dva vodorovné pruhy, modrý se dvěma zkříženými hornickými kladivy, býlími se dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod a dolní zelený se šikmo položeným žlutým cepem. Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
lípa – odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou

včela a úl – představují zde tradici včelařství, okolo roku 1900 obec s nejvíce rozšířeným včelařstvím v celém Žďárském okrese (viz. Ottův slovník naučný)

stříbrné pole a hornická kladiva - odkazují zde na hornickou tradici obce v ranném středověku se stříbrnými doly v okolí

zlatý cep a zelené pole – asociuje zde zemědělský základ obce

modré pole – představuje zde oblohu a přirozené čisté okolní prostředí

 

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku D:

Návrh vlajky D:

Blason (popis znaku):
Štít je zelený se stříbrnou hlavou. Uprostřed hlavy je modrý pětilistý květ lnu a po stranách po jednom zeleném lipovém listu. Uprostřed štítu je zlatá včela s rozloženými křídly.
Popis vlajky:
Zelený list vlajky s bílým svislým žerďovým pruhem o šířce jedné čtvrtiny délky listu. V zeleném poli je žlutá včela s rozloženými křídly. V bílém pruhu jsou dva zelené lipové listy a mezi nimi modrý pětilistý květ lnu.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
lipový list
– odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou

květ lnu – odkazuje zde na dřívější tradici lnářství a rozšířené pěstování lnu (viz. Ottův slovník naučný)

včela – představuje zde tradici včelařství, okolo roku 1900 obec s nejvíce rozšířeným včelařstvím v celém Žďárském okrese (viz. Ottův slovník naučný)

stříbrná hlava - odkazuje zde na hornickou tradici obce v ranném středověku se stříbrnými doly v okolí

zelené pole – asociuje zde zemědělský základ obce

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku E:

Návrh vlajky E:

Blason (popis znaku):
Ve stříbrném štítu je kosmo zelený lipový list, na něm pak leží zlatá včela s rozloženými křídly.
Popis vlajky:
V bílém listu vlajky je kosmo zelený lipový list, na něm pak leží žlutá včela s rozloženými křídly.
Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
lipový list – odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou

včela – představuje zde tradici včelařství, okolo roku 1900 obec s nejvíce rozšířeným včelařstvím v celém Žďárském okrese (viz. Ottův slovník naučný)

stříbrné pole a hornická kladiva - odkazují zde na hornickou tradici obce v ranném středověku se stříbrnými doly v okolí

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.
   

Návrh znaku F:

Návrh vlajky F:

Blason (popis znaku):
Štít je stříbrný s polcenou hlavou, v pravé zelené polovině je kosmo položen zlatý cep a v levé modré polovině jsou dvě zkřížená hornická kladiva, stříbrná s dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod. Uprostřed štítu je kosmo zelený lipový list, na něm pak leží zlatá včela s rozloženými křídly.
Popis vlajky:
Bílý list vlajky s bílým svislým žerďovým pruhem o šířce jedné čtvrtiny délky listu. V zeleném poli je žlutá včela s rozloženými křídly. V bílém poli je kosmo zelený lipový list, na něm pak leží žlutá včela s rozloženými křídly. Žerďovou část tvoří dva vodorovné pruhy, horní modrý se dvěma zkříženými hornickými kladivy, býlími se dřevěnými topůrky, mlátek kosmo a vespod
a dolní zelený s kosmo položeným žlutým cepem. Poměr šířky k délce 2:3.
   
Odůvodnění:
lipový list – odkazuje zde na nedochovanou pečeť se selským stavením a lípou 

včela – představuje zde tradici včelařství, okolo roku 1900 obec s nejvíce rozšířeným včelařstvím v celém Žďárském okrese (viz. Ottův slovník naučný)

zlatý cep – asociuje zde zemědělský základ obce

stříbrné pole a hornická kladiva - odkazují zde na hornickou tradici obce v ranném středověku se stříbrnými doly v okolí

modré pole – představuje zde oblohu a přirozené čisté okolní prostředí

zelené pole – asociuje zde zemědělský základ obce

Odůvodnění:
Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

 

 ©
Arnošt Drozd
2004