Návrh znaku a vlajky obce-osady Počaply u Terezína

Vítězné návrhy znaku a vlajky:

V březnu roku 2010 si obec-osada vybrala z návrhů vítězný znak a vlajku.
Součástí odevzdaného kompletu je i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhu.
V sobotu 24.dubna 2010 při Svatovojtěšské pouti proběhlo slavnostní vysvěcení praporu obce-osady Počaply.

Vítězný návrh znaku:

 

Vítězný návrh vlajky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru roku 2010 jsem obci-osadě předal doplňující návrhy.
Součástí odevzdaného kompletu byly i popisy znaků (blasony) a vlajek a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku B1:

 

Návrh vlajky B1:

 

 

 

 

Návrh znaku B1a:

 

Návrh vlajky B1a:

 

 

 

 

Návrh znaku B2:

 

Návrh vlajky B2:

 

 

 

 

Návrh znaku B2a:

 

Návrh vlajky B2a:

 

 

V dubnu roku 2009 jsem se dohodl na návrhu znaku a vlajky obce Počaply, která je součástí (osadou) města Terezína.
Součástí odevzdaného kompletu byly i popisy znaků (blasony) a vlajek a odůvodnění návrhů.

 

Návrh znaku A:

 

Návrh vlajky A:

 

 

 

 

Návrh znaku B:

 

Návrh vlajky B:

 

 

 

 

Návrh znaku C:

 

Návrh vlajky C:

 

 

 

 

Návrh znaku D:

 

Návrh vlajky D:

 

 

 

 

Návrh znaku E:

 

Návrh vlajky E:

 

 

 

 

Návrh znaku F:

 

Návrh vlajky F:

 

 

 ©
Arnošt Drozd
2009 - 2010