Soutěž na návrh znaku a praporu Plzeňského kraje

Na začátku dubna roku 2001 jsem se zúčastnil soutěže na návrh znaku a praporu Plzeňského kraje, kterou vypsal Krajský úřad Plzeňského kraje dne 2.března 2001 (dozvěděl jsem se o ní z internetových stránek Plzeňského kraje dne 28.března 2001). Termínem uzávěrky soutěže byl 12.březen 2001. Vyhodnocení proběhne 30.dubna 2001. Vycházel jsem z geografických podmínek kraje, jeho historie a charakteristiky, taktéž ze zvyklostí městské heraldiky, mých vlastních zkušeností a odborné literatury.

 

Návrh znaku   Návrh praporu
 
     
Blason :
Čtvrcený francouzský štít, v prvním červeném poli stříbrný český dvouocasý lev ve skoku se zlatými drápy, jazykem a zlatou korunou na hlavě. V druhém zeleném poli doprava obrácený zlatý dvouhrbý velbloud. Ve třetím modrém poli uvnitř křížem položeno pivovarské naběradlo šikmo doleva a pivovarská lopata nakoso doprava, mezi nimi pak svisle stojící pivovarské čechradlo, nechávající násady za sebou, vše přirozené barvy; náčiní položeno na dvou zkřížených zlatých klasech mezi nimi umístěnými, každý s jedním listem. Ve čtvrtém červeném doprava obrácená stříbrná chrtice ve skoku se zlatým obojkem a kroužkem.
  Popis praporu :
List praporu je rozdělen na čtvrtiny, horní levá čtvrtina zelená a pravá bílá, dolní levá žlutá a pravá modrá. Uprostřed listu znak Plzeňského kraje (viz. blason). Poměr šířky k délce 2:3
     
Odůvodnění :
V prvním dominantním poli je český dvouocasý lev podle podmínek soutěže. V druhém poli jsem použil zlatého dvouhrbého velblouda v zeleném poli, který je známým symbolem znaku sídelního města kraje Plzně, kterým byl původní znak rozmnožen r. 1433 císařem Zikmundem na připomínku oné známé události, zelená barva taktéž odkazuje na zachovalou přírodu a rozsáhlou zeleň luk, lesů  či hor v kraji. V třetím poli modrá barva představuje četné vodstvo (řeky, jezera, rybníky a přehrady) v kraji, pivovarské náčiní a klasy asociují světově proslulou pivovarskou tradici kraje. Ve čtvrtém modrém poli jsem použil jako symbolu stříbrnou chrtici se zlatým obojkem a kroužkem, což byl původní znak sídelního města Plzně, který se užíval již v době husitské.
  Odůvodnění :
Dodržel jsem podmínky soutěže, tj. „heraldický“ prapor je čtvrcený, uprostřed znak Plzeňského kraje. Barvy vycházejí z navrhovaného znaku kraje a stejných indicií.

 

©
Arnošt Drozd
2001