Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 22. dubna do 25. května 2008
ve věži Novoměstské radnice v Praze

 Na jaře tohoto roku jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
která se uskuteč
nila ve věži Novoměstské radnice v Praze od 22.dubna do 25.května 2008, prodloužena do 15. června 2008.
Nakreslil jsem čtyři erby se vztahem k této budově, resp. Novému Městu pražskému.

Novoměstská radnice je jednou z osmnácti národních kulturních památek v Praze. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V průběhu staletí se stala Novoměstská radnice svědkem mnoha dějinných událostí - v pramenech je uváděna již v roce 1377. Výstava se uskutečnila přímo ve věži, dominantě Novoměstské radnice. Věž byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na ochoz vede 221 schodů. Od 15. století věž plnila funkci protipožární „strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny.


Olbram Menhart ze Škvorce
Od roku 1356 rychtář na Novém Městě pražském.


Valentin Kochan z Prachové
Od roku 1618 purkmistr na Novém Městě pražském,
popraven na Staroměstském náměstí roku 1621.


Šimon Vokáč z Chyš a Špicberka
Radní na Novém Městě pražském,
popraven na Staroměstském náměstí roku 1621.


Michal Rytršic z Rytrsfeldu
Od roku 1626 královský rychtář na Novém Městě pražském.

 

Veškeré zde prezentované erby a znaky jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

  GHL 4/2008 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ ve věži Novoměstské radnice v Praze

 

©
Arnošt Drozd
2008