Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 17.března do 27.dubna 2012
v Městském muzeu a galerii v Nepomuku

Začátkem roku 2012 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
která se uskuteční v Městském muzeu a galerii v Nepomuku od 17.března do 27.dubna 2012.
Nakreslil jsem čtyři erby se vztahem k městu Nepomuku.
 


Cisterciáci
Počátky historie města jsou spojeny se založením nedalekého
cisterciáckého kláštera roku 1144 (zanikl roku 1420).


ze Švamberka
Erb pánů ze Švamberka (ze Schwannenbergu). Stavitelé a majitelé hradu Zelená hora u Nepomuka v letech 1420 - 1464.


ze Šternberka
Erb pánů ze Šternberka (ze Sternbergu). Majitelé hradu a zámku Zelená hora u Nepomuka v letech 1464 - 1726.


z Colloredo-Mannsfeldu
Erb knížat z Colloredo-Mannsfeldu (vyobrazení bez přilbic a štítonošů). Majitelé zámku Zelená hora u Nepomuka v letech 1784 - 1852.

 

GHL 3/2012 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“
v Městském muzeu a galerii v Nepomuku

 


Veškeré zde prezentované erby jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

©
Arnošt Drozd
2012