Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 19.května do 12.června 2016
v Muzeu Napajedla

 

Výstava "Putování za předky" ČGHSP na jaře roku 2016 v Muzeu Napajedla

Tvorkovský z Kravař

Marie Anna hraběnka z Rottalu

Quidobald z Dietrichsteinu

ze Stockau

 

GHL 3/2016 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Muzeu Napajedla

 

 

©
Arnošt Drozd
2016