Štít erbu vladyků z Komařovic

V létě roku 2009 jsem byl požádán soukromým klientem o nakreslení erbu vladyků z Komařovic.
Bohužel celý erb a tinktury nejsou známy.

 

 

 ©
Arnošt Drozd
2009