Erb rodu Kotzů z Dobrze

V říjnu roku 2011 jsem nakreslil původní erb starého českého rodu Kotzů z Dobrze (Koců z Dobrše), později svobodných pánů.


Zde prezentovaný erb je zmenšen, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

©
Arnošt Drozd
2011