Soutěž na návrh znaku a praporu Karlovarského kraje

Na konci února roku 2001 jsem se zúčastnil soutěže na návrh znaku a praporu Karlovarského kraje, kterou vypsal Krajský úřad Karlovy Vary dne 8.února 2001 (dozvěděl jsem se o ní z inzerátu v MF Dnes dne 21.února 2001). Termínem uzávěrky soutěže byl 12.březen 2001. Vyhodnocení proběhne 12.dubna 2001. Vycházel jsem z geografických podmínek kraje, jeho historie a charakteristiky, taktéž ze zvyklostí městské heraldiky, mých vlastních zkušeností a odborné literatury.

 

Návrh znaku   Návrh praporu
 
     
Blason :
Čtvrcený štít, v 1. červeném poli stříbrný český dvouocasý lev ve skoku se zlatými drápy, jazykem a zlatou korunou na hlavě. V 2. červeném poli v dolní polovině tři stříbrné vlnité pruhy s naznačenými vlnami, z nich v horní polovině štítu vyrůstá stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatými drápy, jazykem a zlatou korunou na hlavě. V 3. modrém poli obraz do výše stříkajícího lázeňského pramene se šesti proudy nad širokou zlatou mísou. V 4. stříbrném poli na zeleném do poloviny sahajícím trojvrší přirozeně zbarvený smrk.
  Popis praporu :
Prapor je rozdělen na čtvrtiny, horní levá čtvrtina zelená a pravá modrá, dolní levá bílá a pravá červená. Uprostřed listu znak Karlovarského kraje (viz. blason). Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
V 1. a 2. poli jsem dodržel podmínky soutěže, tj. v dominantním poli český dvouocasý lev, resp. znak sídelního města kraje - Karlových Varů. V 3. poli modrá barva představuje barvu oblohy, lázeňský minerální pramen charakterizuje proslulou lázeňskou tradici kraje (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně či Lázně Kynžvart). Stříbrná barva znázorňuje čistý vzduch a trojvrší schématicky představuje hornatější terén (Krušné hory, Doupovské hory), zelená barva připomíná rozsáhlou zeleň a Chráněnou krajinou oblast Slavkovský les, smrk přirozené barvy představuje lesy v okolí.
  Odůvodnění :
Dodržel jsem podmínky soutěže, tj. prapor je čtvrcený, uprostřed znak Karlovarského kraje. Barvy vycházejí z navrhovaného znaku kraje a stejných indicií.

 

©
Arnošt Drozd
2001