Návrh znaku a vlajky obce Hořešovice

Vítězné návrhy znaku a vlajky:

V polovině roku roku 2009 jsem se dohodl na návrhu znaku a vlajky obce Hořešovice
a erbu vladyky (rytíře) Sezimy (Sezemy) z Hořešovic.
Od června roku 2009 jsem byl nápomocen občanům obce Hořešovice při vytváření návrhů znaku.
Od listopadu roku 2009 tyto návrhy překreslovat místní občan, výtečný grafik.

V lednu roku 2010 si obec vybrala z návrhů vítězný znak.
Znak jsem v únoru roku 2010 upravil dle heraldických zvyklostí a navrhl jsem i vlajku. 

Součástí odevzdaného kompletu je i popis znaku (blason) a vlajky a odůvodnění návrhu.

Obecní symboly byly uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) rozhodnutím č. 75 ze dne 15.4.2010.

Vítězný návrh znaku:

 

Vítězný návrh vlajky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©
Arnošt Drozd
2010