Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 19.11. do 12.12.2008
v Gymnasiu Jižní Město na Praze 4

Na podzim tohoto roku jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze, která se uskuteč
nila v budově Gymnasia Jižní Město na Praze 4 od 19.11. do 12.12.2008.
Nakreslil jsem tři znaky a jeden erb se vztahem k Jižnímu Městu (Praze 11).


Praha 11

Znak a vlajka městské části byly uděleny předsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 12.4.1994.


Praha - Újezd
Znak a vlajka městské části, které jsem navrhl, byly uděleny předsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 5.4.2001.


Křižovníci - strážci Božího hrobu
První doložení majitelé Chodovské tvrze,
konkrétně zderazský konvent.


Korbové z Weidenheimu
Svobodní páni K. z W., poslední majitelé Chodovské tvrze.

 

Veškeré zde prezentované erby a znaky jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

GHL 1/2009 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Gymnasiu Jižní Město na Praze 4

 

©
Arnošt Drozd
2008