Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 6. do 20. června 2010
v Orlickém muzeu v Chocni

Začátkem roku 2010 jsem byl požádán, což pro mne bylo ctí, zda-li bych drobně nepřispěl heraldikou pro
výstavu „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze,
která se uskuteční v Orlickém muzeu v Chocni od 6. do 20.června 2010.
Nakreslil jsem čtyři erby držitelů panství a zámku v Chocni.
 


Zikmund pán ze Šelmberka (Schellenbergu) na Kosti a na Mrači
Držitel choceňského panství v letech 1559 – 1581. Dal vystavět renesanční zámek v letech 1562 až 1574.


rytíři a páni Zejdlicové ze Šenfeldu
Držitelé choceňského panství v letech 1587 – 1622. Hertvík Z. ze Š. zámek přestavěl v „sídlo poctivé a veselé, od kamene dobře vystavené”.


hrabata z Trauttmansdorff-Weinsbergu
Držitelé choceňského panství v letech 1686 – 1709.


hrabata a knížata Kinští z Vchynic a Tetova
Držitelé choceňského panství v letech 1709 – 1945 (vyobrazení knížecího erbu - primogeniturní knížata od roku 1746).


Veškeré zde prezentované erby jsou zmenšeny, což může způsobovat jisté zkreslení a ne takovou kvalitu prezentace,
ale nedochází potom k dlouhému načítání či možnému "zneužití".

 

©
Arnošt Drozd
2010