Logo pro 950letý Cheb

V květnu roku 2007 jsem se zúčastnil „Soutěže na grafické ztvárnění loga k 950. výročí první písemné zmínky o městě Chebu“.

Odůvodnění návrhů loga:

Oba dva návrhy loga a jeho tinktury vycházejí ze znaku a vlajky města Chebu. Myslím si, že logo k takovémuto výročí by mělo mít částečně historizující nádech, proto jsem použil znaku města s tím, že jsem umístil do dolního červeného pole mezi stříbrné mřížování stříbrný (bílý) letopočet 1061, resp. výročí 950. Současný trend (podle mého mínění) jsem se snažil vystihnout pravoúhlým ohraničením textu, které vychází tinkturami z vlajky města. „Pojítko“ mezi historií a současností reprezentuje použité písmo s prvky archaičnosti, avšak s dynamickými konturami. Podle mne budou obě dvě loga dobře čitelná i při rozměrově menších tiscích.

 

Stávající znak města:

Při navrhování loga jsem nakreslil i stávající znak města.

 

 ©
Arnošt Drozd
2007