Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 20.října 2015 do 31.března 2016
v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně

 

Oldřich Zajíc z Valdeka (Hazmburka)
(1271)

Zachař ze Všeradic a ze Svinař
(1382-1384)
Bořivoj ze Všeradic a ze Svinař
(1401)

Čeněk z Klinštejna
(od roku 1476)

Jan ml. Říčanský z Říčan a na Hořovicích
(1554-1569)
 

 

GHL 1/2016 - Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně

 

 

©
Arnošt Drozd
2015