Výstava "Putování za předky" ČGHSP od 9.dubna do 23.května 2010 v České Lípě

 

Na jaře roku 2010 jsem se zúčastnil s mými předešlými autorskými pracemi
v rámci výstav „Putování za předky“ České genealogické a heraldické společnosti v Praze
i výs
tavy ve Vlastivědném muzeu a galerii, muzeu exotické přírody v České Lípě.


 

©
Arnošt Drozd
2010