Soutěž na návrh znaku obce Červená Voda

Na počátku 2001 jsem se zúčastnil soutěže na návrh znaku obce Červená Voda, kterou vypsalo zastupitelstvo OÚ. Termín uzávěrky soutěže 2.březen 2001. Nedočkavě čekám na výsledky. Předložil jsem tři varianty návrhu znaku obce a snažil jsem se je obohatit návrhem praporu, i když to nebylo součástí soutěže. Nejsem sice rodákem ani obyvatelem Červené Vody, pokusil jsem se však se vší zodpovědností vytvořit neduplicitní návrhy dle heraldických pravidel. Užil jsem podle podmínek soutěže u znaku tvar pozdně gotického štítu. Nedošlo zde k porušení heraldického pravidla barvy a kovu, představuje zde přirozené prostředí. Vycházel jsem z geografických podmínek obce, její historie a charakteristiky, taktéž ze zvyklostí městské heraldiky, mých vlastních zkušeností a odborné literatury.

 

1.varianta návrhu znaku   2.varianta návrhu znaku
 
     
Blason :
Na modrém štítě vytéká mezi dvěma do poloviny štítu sahajícími zelenými pahorky červený potok, který se v patě štítu obrací doleva. V horní polovině štítu jsou uprostřed nad vrcholy dva zlaté zkřížené tkalcovské člunky.
  Blason :
Na modrém štítě vytéká mezi dvěma do poloviny štítu sahajícími zelenými pahorky červený potok, který se v patě štítu obrací doleva. Na pravém pahorku vyrůstá v horní polovině štítu přirozeně zbarvený smrk. Nad vrcholem levého pahorku jsou v horní polovině štítu dva zlaté zkřížené tkalcovské člunky.
     
Odůvodnění :
Modrý štít představuje barvu oblohy. Dva pahorky schématicky znázorňují horský terén a mezi nimi údolí Kralické brázdy, kterým protéká Červenovodský potok červené barvy (mluvící znamení). Zelená barva připomíná rozsáhlou zeleň v okolí, zejména lány. Dva zlaté zkřížené tkalcovské člunky odkazují na textilní tradici obce.
  Odůvodnění :
Modrý štít představuje barvu oblohy. Dva pahorky schématicky znázorňují horský terén a mezi nimi údolí Kralické brázdy, kterým protéká Červenovodský potok červené barvy (mluvící znamení). Zelená barva připomíná rozsáhlou zeleň v blízkosti obce, zejména lány. Smrk přirozené barvy představuje lesy v okolí a dřevozpracující průmysl. Dva zlaté zkřížené tkalcovské člunky odkazují na textilní tradici obce.
     
     
3.varianta návrhu znaku   Návrh praporu
 
     
Blason :
Na modrém štítě vytéká mezi dvěma do poloviny štítu sahajícími zelenými pahorky červený potok, který se v patě štítu obrací doleva. Na pravém pahorku vyrůstá v horní polovině štítu přirozeně zbarvený smrk. Nad levým pahorkem se stříbrným zasněženým vrcholem jsou v horní polovině štítu dva zlaté zkřížené tkalcovské člunky.
  Popis praporu :
List tvoří dva vodorovné pruhy (modrý - 2/3 šířky praporu a zelený), které jsou odděleny červeným vlnitým pásem o šířce 1/9 šířky praporu. V modrém (horním) pruhu jsou dva žluté zkřížené tkalcovské člunky. Poměr šířky k délce 2:3.
     
Odůvodnění :
Modrý štít představuje barvu oblohy. Dva pahorky schématicky znázorňují horský terén a mezi nimi údolí Kralické brázdy, kterým protéká Červenovodský potok červené barvy (mluvící znamení). Zelená barva připomíná rozsáhlou zeleň v blízkosti obce, zejména lány. Smrk přirozené barvy představuje lesy v okolí a dřevozpracující průmysl. Zasněžený vrchol taktéž znázorňuje horský charakter. Dva zlaté zkřížené tkalcovské člunky odkazují na textilní tradici obce.
  Odůvodnění :
Prapor je odvozen z navrhovaných variant znaku obce a vychází ze stejných indicií.

 

©
Arnošt Drozd
2001