Soutěž na návrh znaku a praporu Budějovického kraje

Na začátku dubna roku 2001 jsem se zúčastnil soutěže na návrh znaku a praporu Budějovického kraje, kterou vypsal Krajský úřad Budějovického kraje dne 12.dubna 2001 (dozvěděl jsem se o ní z inzerátu v MF Dnes dne 9.dubna 2001). Termínem uzávěrky soutěže byl 15.červen 2001. Vycházel jsem z geografických podmínek kraje, jeho historie a charakteristiky, taktéž ze zvyklostí městské heraldiky, mých vlastních zkušeností a odborné literatury.

 

Návrh znaku - varianta A   Návrh znaku - varianta B

 
     
Blason :
Čtvrcený francouzský štít, v prvním červeném poli stříbrný český dvouocasý lev ve skoku se zlatými drápy, jazykem a zlatou korunou na hlavě. V druhém modrém poli zlatý kapr. Ve třetím zlatém poli červená rožmberská růže se zlatým středem a zelenými lístky kališními. Ve čtvrtém červeném poli kvádrovaná stříbrná, hradební zeď bez cimbuří, nad níž v horní polovině vynikají tři okrouhlé, kvádrované, stříbrné věže bez oken, se zlatými kuželovými střechami s makovicemi, střední věž je vyšší a širší, postranní jsou užší a nižší.
  Blason :
Čtvrcený francouzský štít, v prvním červeném poli stříbrný český dvouocasý lev ve skoku se zlatými drápy, jazykem a zlatou korunou na hlavě. V druhém modrém poli zlatý kapr. Ve třetím modrém poli na zeleném do poloviny sahajícím trojvrší přirozeně zbarvený smrk. Ve čtvrtém červeném poli kvádrovaná stříbrná, hradební zeď bez cimbuří, nad níž v horní polovině vynikají tři okrouhlé, kvádrované, stříbrné věže bez oken, se zlatými kuželovými střechami s makovicemi,  střední věž je vyšší a širší, postranní jsou užší a nižší.
     
Odůvodnění :
V prvním dominantním poli je český dvouocasý lev podle podmínek soutěže. Ve druhém poli jsem použil zlatého kapra v modrém poli, jako symbol proslulé rybníkářské tradice, modrá barva značí četné vodstvo kraje. Ve třetím poli červená rožmberská růže odkazuje na slavný český šlechtický rod, který dříve vládnul „jihočeskému dominiu“ (nejrozsáhlejšímu panství v Českém království), zlatá barva asociuje zlato, Zlatou stezku, Zlatou stoku a slunce. Ve čtvrtém červeném poli jsem použil jako symbolu nosnou část znaku sídelního města kraje Českých Budějovic.
  Odůvodnění :
V prvním dominantním poli je český dvouocasý lev podle podmínek soutěže. Ve druhém poli jsem použil zlatého kapra v modrém poli, jako symbol proslulé rybníkářské tradice, modrá barva značí četné vodstvo kraje. Ve třetím poli trojvrší schématicky představuje Šumavu a Novohradské hory, modrá barva znázorňuje čisté prostředí (oblohu, vzduch) a zelená barva připomíná rozsáhlou zeleň, smrk přirozené barvy představuje lesy. Ve čtvrtém červeném poli jsem použil jako symbolu nosnou část znaku sídelního města kraje Českých Budějovic.
     
     

Návrh praporu :

 

Návrh praporu :

     

Popis praporu :
List praporu je rozdělen na čtvrtiny a opakuje vzhled znaku. Poměr šířky ku délce 2:3.

 

Popis praporu :
List praporu je rozdělen na čtvrtiny a opakuje vzhled znaku. Poměr šířky ku délce 2:3.

     
     

Odůvodnění :
Dodržel jsem podmínky soutěže, tj. „heraldický“ prapor (převod celého znaku bez štítu na list praporu do čtyř obdélníkových polí.

 

Odůvodnění :
Dodržel jsem podmínky soutěže, tj. „heraldický“ prapor (převod celého znaku bez štítu na list praporu do čtyř obdélníkových polí.

     

 

©
Arnošt Drozd
2001